Alle unntatt Parkvesenet får kjøre inn

Ved porten til konge-/herreboligen Ledaal i Stavanger har Parkvesenet fått streng beskjed om at de ikke har lov å kjøre inn:

forbudsskilt

Og som vi ser: Hvis du absolutt ønsker det, kan forbudet avtales å gjelde også for deg!

*humre*

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress